Rozrywka
Stawiamy na wysoki poziom rozrywki dla naszych podopiecznych.
Aktywność
Dbamy o ruch maluchów w naszej placówce poprzez różne dodatkowe zajęcia sportowe.
Edukacja
Zapewniamy rozwój i naukę dla maluchów oraz zajęcia z Ruchu Rozwijającego

Kilka słów o placówce

Zielony Zakątek zaprasza dzieci już od 1 roku życia! Nabór trwa cały rok!
Jesteśmy placówką, w której jest miejsce dla wszystkich dzieci, zarówno tych rozwijających się
prawidłowo jak i dla tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi!

  • Niepubliczne Przedszkole Zielony Zakątek w Bojanie funkcjonuje cały rok od godziny 6:00 –
    18:00.
  • Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego poprzez codzienne zajęcia edukacyjne prowadzone różnorodnymi metodami, dostosowanymi do wieku dziecka. Podstawowe zajęcia uatrakcyjniane są zabawami sensorycznymi pobudzającymi zmysły dziecka oraz usprawniające takie zakresy jak np: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa.
  • Nasi wychowankowie są pod opieką doświadczonych specjalistów z zakresu logopedii, terapii
    ręki, integracji sensorycznej, wczesnego wspomagania rozwoju oraz rewalidacji z uwzględnieniem
    indywidualnych potrzeb dziecka.
Więcej informacji
kid_playing

W ramach czesnego oferujemy

Język Angielski

Codzienny kontakt z językiem angielskim

Muzyka

Zajęcia muzyczno – rytmiczne z nauką gry na flecie

Gastronomia

Zajęcia kulinarne, gdzie dzieci zapoznają się z zasadami savoir vivre

Przyroda

Zajęcia przyrodnicze – autorski program „Mój świat i ja”

Psychomotoryka

Kształtowanie umiejętności psychomotorycznych poprzez zajęcia z Ruchu Rozwijającego

Zajęcia literackie

Autorski program „Zielony Zakątek czyta dzieciom”

DO POBRANIA
150zł Wpisowe + 1 000zł Czesne

– koszt wyżywienia to 14,00 zł dziennie, podczas nieobecności dziecka w przedszkolu,
opłata za wyżywienie nie jest pobierana (kwota ta może ulec zmianie i jest do
uzgodnienia z dyrektorem placówki jeśli dziecko będzie nosiło swoje posiłki, lub wymaga
szczególnych potrzeb)

– we wrześniu obowiązkowa opłata za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków dzieci przy podpisaniu umowy.

Przedszkole
150zł Wpisowe + 520zł Czesne

– koszt wyżywienia to 14,00 zł dziennie, podczas nieobecności dziecka w przedszkolu,
opłata za wyżywienie nie jest pobierana (kwota ta może ulec zmianie i jest do
uzgodnienia z dyrektorem placówki jeśli dziecko będzie nosiło swoje posiłki, lub wymaga
szczególnych potrzeb)

– we wrześniu obowiązkowa opłata za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków dzieci przy podpisaniu umowy.

Opłaty

Przedszkole nie pobiera żadnych dodatkowych opłat związanych z wyposażeniem dziecka.

W sytuacji pandemii czy innych zdarzeń losowych, które wymuszają zawieszenie działalności przedszkola,  rodzic nie ponosi żadnych kosztów.

Rodzice/Prawni Opiekunowie dzieci posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
• nie ponoszą kosztów opłaty stałej.
• dzieci te zostają objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną bezpłatnie.

Do każdej oferty drugie dziecko 150zł mniej!

Rekrutacja

Poniżej znajdą Państwo niezbędne dokumenty do złożenia wniosku: