2019

8Lis2019

Dziś dzień jest ważny i wyjątkowy

Każdy przedszkolak jest już gotowy

Więc uroczyście przysięgę składamy

I słowa przysięgi razem wypowiadamy