Aktualności

26mar2021

Szanowni Rodzice,

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, która wpłynęła na decyzję polskiego rządu o czasowym ograniczeniu w funkcjonowaniu przedszkoli oraz form opieki dzieci do lat 3, informuję, iż działalność naszej placówki od dnia 29 marca br. do dnia 11 kwietnia br. zostaje ograniczona w zakresie jaki określają stosowne rozporządzenia, do których linki znajdziecie Państwo poniżej.

rozporządzenie MEN

rozporządzenie MRiPS

W okresie od 29 marca br. do 11 kwietnia br. nasza placówka pozostaje otwarta dla dzieci, których rodzice wykonują zawody lub wykonują zadania określone w w/w rozporządzeniach. Nasza placówka ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom rodziców, którzy:

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
5) wykonują działania ratownicze,
6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek

Potwierdzeniem spełnienia tych warunków jest podpisanie przez rodzica stosownego oświadczenia, które można pobrać na końcu niniejszego postu.

Dodatkowo w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych może uczestniczyć na wniosek, który także można pobrać na końcu niniejszego postu, dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Drodzy Rodzice, w poniedziałek 29 marca br. od godziny 9:00 do 16:00 będę do Państwa dyspozycji na miejscu w placówce oraz telefonicznie. W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu.

 

WNIOSEK I OŚWIADCZENIE RODZICÓW OGÓLNE

WNIOSEK I OŚWIADCZENIE RODZICÓW DZIECI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Z poważaniem

Dyrektor

Monika Dawidowska

18maj2020

Drodzy Rodzice,

uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 18.05.2020 r. wznowiliśmy działalność przedszkola.

W związku z Wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 04 maja 2020 r. wprowadzone zostały procedury bezpieczeństwa, których treść znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach:

Procedura bezpieczeństwa dotycząca funkcjonowania placówki

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w okresie podwyższonego reżimu sanitarnego, zainteresowanych rodziców prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z wychowawcą lub dyrektorem placówki.

Ponadto w okresie trwania w/w restrykcji przedszkole czynne jest od 7:00 do 17:00

12maj2020

1. Opowiadanie o deszczu.

2. Dla chętnych praca plastyczna pt.: Kolorowy deszcz.
Wyobraźcie sobie przedszkolaczki, gdyby nagle z nieba zaczął padać kolorowy deszcz…. Domy, trawa, drzewa, chodniki, przystanki autobusowe, zwierzęta….wszystko byłoby kolorowe. Zachęcam Was do wykonania takiej pracy. Może będziecie mieli ochotę podzielić się z nami swoimi pracami?

Technika dowolna:-)

Mała inspiracja:

A tutaj piosenka:

Dla chętnych kolorowanka w załączniku”

kolorowanka-Rysuj po linii parasol kolorowanka do wydruku dla dzieci

11maj2020

Dzień Dobry! Jak Wam minął weekend Kochani? Może ktoś z Was odwiedził już majową łąkę i spotkał tam kilku mieszkańców, o których pisaliśmy wcześniej? 🐞🐜🐝🦋🐛
Dzisiaj Pani Daria zaprasza Was do wysłuchania wiersza i logopedycznej zabawy ze słomką oraz ćwiczenia wzmacniające spostrzegawczość, a także sprawność naszych rączek 😉
Powodzenia!!!!

IMG_9224

Drodzy Rodzice, pomóżcie dzieciom w przygotowaniu papierowej biedronki, czarnych kropek oraz słomki 🙂 ćwiczenie oddechowe polega na przenoszeniu za pomocą słomki czarnych kropek na biedronkę 🐞
Mała podpowiedź: im krótsza i grubsza słomka, tym łatwiej przenieść papierowy element! 😉
Udanej zabawy !!!

I jeszcze troch propozycji…

kropki

3-roznice-22

7maj2020

Witajcie,

Pani Paulina zaprasza Was na majową lekcję o mieszkańcach łąki.

Najpierw obejrzymy wspólnie bajkę edukacyjną „Wędrówki skrzata Borówki”:

następnie zachęcamy do wspólnego śpiewania z Panią Pauliną 😉

 

A na koniec Rodzice przeczytają Wam zagdki, jesteśmy ciekawi czy dobrze poznaliście już mieszkańców łąki, a może na spacerze spotkaliście niektórych z nich?

Łąka i jej mieszkańcy – zagadki dla dzieci

Udanej zabawy!!!