Category "Uncategorized"

7maj2023

Wiosna ach to Ty! Trącę teraz banałem, ale niekiedy w osłuchanych i oklepanych prawdach tkwi pewna oczywistość, która w tym wypadku tak pięknie zachęca nas do działania. Otóż idzie wiosna, archetyp przebudzenia, nowej energii, być może czas wprowadzenia zmian. Słońce dzielnie walczy z podłymi nastrojami zbyt długiej zimy, a my w ślad za nim wyrywamy się ze szponów zimowego „niechcemisie”. W związku z powyższym postanowiłam i ja pobudzić do życia nieco opuszczoną stronę internetową naszego przedszkola i nadać jej charakter nieco bardziej … hmm, jak by to określić … może trochę publicystyczny (?), trochę edukacyjny (?). Pragnę poruszać w tym miejscu sprawy istotne z punktu widzenia pedagogicznego, opiekuńczego oraz podzielić się być może tym co Tobie, Drogi Czytelniku, przyda się w codziennych wyzwaniach wychowawczych. Zapraszam Cię tym samym do bliższego poznania osobowości naszej placówki, naszych priorytetów. Poznajmy się!

Nazywam się Monika. Jestem pedagogiem i przez bliżej nie uzasadnione dla mnie zrządzenie losu, stałam się właścicielem miejsca, w którym przedszkolaki każdego dnia stymulują swój rozwój w atmosferze życzliwości i akceptacji. A nie jest to łatwe zadanie (o czym przekonałam się nie jeden raz!) zarządzać tak czułą machiną, jaką są relacje międzyludzkie. Bo to właśnie te relacje stanowią fundament tego miejsca oraz podwalinę konstruktywnego wychowania młodego człowieka. Relacje opiekun – dziecko. Relacje dziecko – dziecko. Relacje opiekun – rodzic. Relacje opiekun – opiekun. A w każdej z tych relacji drzemie kompilacja emocji, doświadczenia, niesionych ze sobą wartości, czy też tak ludzkiej fizjologii (zmęczenie, choroba, ból). Właśnie na tej relacji oparta jest moja wizja miejsca  wychowania i opieki. Narzędzia jakich uczymy się stosować (bo edukacja to nieustanny proces!) to narzędzia Pozytywnej Dyscypliny, której jestem zwolennikiem.

Czym jest Pozytywna Dyscyplina? To nurt, który zapoczątkowała psycholog Jane Nelsen, a jej prekursorami byli austriacki psychiatra i pedagog Alfred Adler, oraz jego uczeń, także psychiatra, psycholog i pedagog – Rudolf Dreikurs. Rozwinął on teorię Adlera, opracowując metody zrozumienia błędnych celów niewłaściwych zachowań dzieci. Ich naukowa praca stała się podwaliną Pozytywnej Dyscypliny, która dzisiaj oferuje nam gotowe narzędzia, wspierające nie tylko proces wychowania dzieci, lecz silnie wzmacniające szeroko pojętą relację interpersonalną. A to jak już wcześniej napisałam, stanowi kierunek, który nadałam temu miejscu, jakim jest Przedszkole Zielony Zakątek.

O Pozytywnej Dyscyplinie będę pisała jeszcze wielokrotnie, zagłębiając się nieco w jej filary. Dzisiaj chciałabym napisać jeszcze, czym na pewno nie jest Pozytywna Dyscyplina, aby zaoszczędzić niepotrzebnych skojarzeń, które mogą mylnie doprowadzić do wizji „bezstresowego wychowania”. W końcu słowo pozytywny kojarzy się z przyjemnością, w dodatku jest synonimem słowa pochlebny, pochwalny, potakujący. Otóż nic z tych rzeczy Drogi Czytelniku! Nie daj się zwieść wyobraźni, która może ponieść Cię na manowce toksycznej i fałszywej pozytywności. Czyli takiego kierunku myślenia, który zakłada, że aby być szczęśliwym człowiekiem, trzeba doświadczać samych przyjemności i otaczać się wyłącznie dobrymi wibracjami. Nic bardziej mylnego! Niekiedy nieprzychylne dla nas rzeczy dzieją się i już, bez głębszego uzasadnienia. Oczywiście jako przedszkole, mamy ten przywilej uprzyjemniania dzieciom czasu poprzez różne atrakcje, jednakże nie wszystko co my uważamy za atrakcyjne, jest takie dla dziecka. Przedszkolaki szczególnie, i to każdego dnia, doświadczają całego wachlarza emocji, bardzo często tych trudnych, których one same nie rozumieją. Naszym zadaniem NIE JEST dogadzanie dziecku i natychmiastowe zaspakajanie jego potrzeb. Naszym zadaniem JEST nauczyć dziecko co odczuwa w danej chwili i jak można sobie z daną emocją poradzić, tak aby jej nie wytłumić, tylko konstruktywnie przekierować i to w granicach jakie my dorośli dzieciom postawimy.

Pozytywna Dyscyplina uczy nas być uprzejmymi i stanowczymi JEDNOCZEŚNIE. Jest wyrozumiała dla emocji, jest empatyczna i w tym samym czasie stanowcza dla problemu, czy niewłaściwego zachowania. Wychowanie w duchu Pozytywnej Dyscypliny to nie jest uszczęśliwianie drugiego człowieka pozytywnymi frazesami. To pomoc drugiemu człowiekowi w zarządzaniu jego emocjami, by móc z satysfakcją współuczestniczyć w procesie edukacji wraz ze swoimi rówieśnikami.

Chyba trochę popłynęłam w moich wywodach. Chociaż kiedy czytam te akapity to miałabym ochotę z każdego zdania zrobić jeszcze cały rozdział. Jednak nie wszystko na raz. Jeszcze nie dziś. Mam nadzieję, że wzbudziłam w Tobie chociaż trochę ciekawości i natchnęłam do refleksji. Pozwól Drogi Czytelniku, że dzisiejszy artykuł już zakończę, a ponieważ pisząc to ostatnie zdanie jest już późna godzina wieczorna – życzę spokojnych snów. Do zobaczenia wkrótce 😊

26mar2021

Szanowni Rodzice,

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, która wpłynęła na decyzję polskiego rządu o czasowym ograniczeniu w funkcjonowaniu przedszkoli oraz form opieki dzieci do lat 3, informuję, iż działalność naszej placówki od dnia 29 marca br. do dnia 11 kwietnia br. zostaje ograniczona w zakresie jaki określają stosowne rozporządzenia, do których linki znajdziecie Państwo poniżej.

rozporządzenie MEN

rozporządzenie MRiPS

W okresie od 29 marca br. do 11 kwietnia br. nasza placówka pozostaje otwarta dla dzieci, których rodzice wykonują zawody lub wykonują zadania określone w w/w rozporządzeniach. Nasza placówka ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom rodziców, którzy:

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
5) wykonują działania ratownicze,
6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek

Potwierdzeniem spełnienia tych warunków jest podpisanie przez rodzica stosownego oświadczenia, które można pobrać na końcu niniejszego postu.

Dodatkowo w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych może uczestniczyć na wniosek, który także można pobrać na końcu niniejszego postu, dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Drodzy Rodzice, w poniedziałek 29 marca br. od godziny 9:00 do 16:00 będę do Państwa dyspozycji na miejscu w placówce oraz telefonicznie. W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu.

 

WNIOSEK I OŚWIADCZENIE RODZICÓW OGÓLNE

WNIOSEK I OŚWIADCZENIE RODZICÓW DZIECI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Z poważaniem

Dyrektor

Monika Dawidowska

18maj2020

Drodzy Rodzice,

uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 18.05.2020 r. wznowiliśmy działalność przedszkola.

W związku z Wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 04 maja 2020 r. wprowadzone zostały procedury bezpieczeństwa, których treść znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach:

Procedura bezpieczeństwa dotycząca funkcjonowania placówki

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w okresie podwyższonego reżimu sanitarnego, zainteresowanych rodziców prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z wychowawcą lub dyrektorem placówki.

Ponadto w okresie trwania w/w restrykcji przedszkole czynne jest od 7:00 do 17:00

12maj2020

1. Opowiadanie o deszczu.

2. Dla chętnych praca plastyczna pt.: Kolorowy deszcz.
Wyobraźcie sobie przedszkolaczki, gdyby nagle z nieba zaczął padać kolorowy deszcz…. Domy, trawa, drzewa, chodniki, przystanki autobusowe, zwierzęta….wszystko byłoby kolorowe. Zachęcam Was do wykonania takiej pracy. Może będziecie mieli ochotę podzielić się z nami swoimi pracami?

Technika dowolna:-)

Mała inspiracja:

A tutaj piosenka:

Dla chętnych kolorowanka w załączniku”

kolorowanka-Rysuj po linii parasol kolorowanka do wydruku dla dzieci

11maj2020

Dzień Dobry! Jak Wam minął weekend Kochani? Może ktoś z Was odwiedził już majową łąkę i spotkał tam kilku mieszkańców, o których pisaliśmy wcześniej? ?????
Dzisiaj Pani Daria zaprasza Was do wysłuchania wiersza i logopedycznej zabawy ze słomką oraz ćwiczenia wzmacniające spostrzegawczość, a także sprawność naszych rączek 😉
Powodzenia!!!!

IMG_9224

Drodzy Rodzice, pomóżcie dzieciom w przygotowaniu papierowej biedronki, czarnych kropek oraz słomki 🙂 ćwiczenie oddechowe polega na przenoszeniu za pomocą słomki czarnych kropek na biedronkę ?
Mała podpowiedź: im krótsza i grubsza słomka, tym łatwiej przenieść papierowy element! 😉
Udanej zabawy !!!

I jeszcze troch propozycji…

kropki

3-roznice-22

7maj2020

Witajcie,

Pani Paulina zaprasza Was na majową lekcję o mieszkańcach łąki.

Najpierw obejrzymy wspólnie bajkę edukacyjną „Wędrówki skrzata Borówki”:

następnie zachęcamy do wspólnego śpiewania z Panią Pauliną 😉

 

A na koniec Rodzice przeczytają Wam zagdki, jesteśmy ciekawi czy dobrze poznaliście już mieszkańców łąki, a może na spacerze spotkaliście niektórych z nich?

Łąka i jej mieszkańcy – zagadki dla dzieci

Udanej zabawy!!!

 

28kw.2020

Kochani, dzisiaj Pani Daria przygotowała dla Was LEGENDĘ O WARSZAWSKIEJ SYRENCE 😉

Czy wiecie czym jest legenda???

LEGENDA to opowieść która zawiera elementy historyczne, prawdziwe oraz elementy fantastyczne (nieprawdopodobne) wymyślone dla objaśnienia historii danego miejsca, np. historii polskiego miasta Warszawy.

Posłuchajcie:

Następnie, spróbujcie odpowiedzieć na pytania:

  1. Ilu było rybaków?
  2. Czego rybacy użyli by nie słyszeć śpiewu syrenki?
  3. Kto uwolnił syrenkę?

A teraz spójrzcie jak wyglądała syrenka z przedstawionej legendy. Wykropkowane linie spróbujcie połączyć. To ważna gimnastyka dla Waszych rączek! Możecie ją również wydrukować i pokolorować według własnego pomysłu 😉

Powodzenia!!!